Raport bieżący 13/2019 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Data sporządzenia: 2019-04-23, 14:41

Temat: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 23 kwietnia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok.

Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło, iż zysk netto Spółki za 2018 rok w kwocie 29.697.104,52 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

  1. a) w kwocie 18.897.104,52 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
  2. b) w kwocie 10.800.000,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,24 zł na jedną akcję).

Dywidendą objętych jest 45.000.000 akcji Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 30 kwietnia 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na 13 maja 2019 r.