Raport bieżący 14/2024 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. w dniu 21 czerwca 2024 r.

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej (…) Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2024 r. byli:

- Glatton sp. z o.o., która legitymowała się posiadaniem 30 027 531 akcji Spółki, dających 45 027 531 głosów, stanowiących 68,2% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 89,1% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,


- Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, który legitymował się posiadaniem 4 032 424 akcji Spółki, dających 4 032 424 głosów, stanowiących 6,1% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 8,0% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.