Raport bieżący 14/2019 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Data sporządzenia: 2019-04-23, 15:07

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku.

Wobec wykorzystania systemu elektronicznego liczenia głosów Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. Poza powyższym nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Uchwały ZWZ Celon_Pharma 23_04_2019