Raport bieżący 17/2021 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego kandydata na lek inhalacyjny w terapii chorób płuc o podłożu zapalnym i fibrotycznym w tym powikłań COVID-19

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   
Data: 31.03.2021, godz. 08:51.       

Treść raportu:                                                                                                                                

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu: „Walidacja in vivo, rozwój toksykologiczny i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, kandydata na lek inhalacyjny w terapii chorób płuc o podłożu zapalnym i fibrotycznym w tym powikłań COVID-19", przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1, Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, iż w dniu 30 marca 2021 r. powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBR umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 46,9 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 27,2 mln zł. Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 46,9 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 27,2 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31.12.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu zostały przekazane w ww. raporcie bieżącym nr 7/2021.