Raport bieżący 19/2017 Rejestracja leku Salmex na rynkach w Gwatemali oraz w Salwadorze

Data sporządzenia: 2017-07-14, godz: 15:27
Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.
Temat: Rejestracja leku Salmex na rynkach  w Gwatemali oraz w Salwadorze
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r. Spółka powzięła informację od Agencia Farmacéutica Internacional S.A. z siedzibą w  Gwatemali o rejestracji leku Salmex na rynkach w Gwatemali oraz w Salwadorze pod handlową nazwą Ventiflu Discus. Rejestracja nastąpiła za pośrednictwem partnera biznesowego na mocy zawartego porozumienia handlowego.

Rejestracja leku otwiera drogę do komercjalizacji leku na nowych rynkach zamieszkałych przez ponad 22 mln mieszkańców.

Rejestracja na wymienionych dodatkowych rynkach jest zgodna z wdrażaną polityką Spółki w zakresie ekspansji zagranicznej. Zarząd Spółki przypomina, iż w maju bieżącego roku wymieniony lek został zarejestrowany w Kazachstanie, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 15/2017.