Raport bieżący 20/2017 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Raport bieżący: nr 20/2017
Data sporządzenia: 2017-07-21, godzina 14:21
Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.

Temat: Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.
Podstawa prawna:  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lipca 2017 roku otrzymał od Członka
Zarządu - Pani Iwony Giedronowicz powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Spółki.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.