Raport bieżący 20/2019 – Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Data: 29.08.2019, godz. 15:42.

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku otrzymał od Glatton Sp. z o.o. - osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze tj. Panem Maciejem Wieczorkiem - Prezesem Zarządu Celon Pharma S.A. powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

34015026_Notyfikacja_Glatton_29.08.2019