Raport bieżący 21/2020 r. – Pozytywne zakończenie pierwszej części badania I fazy klinicznej agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych.

Data: 23.07.2020. godz.14:55
Podstawa prawna: informacje poufne art.17 MAR
Temat: Pozytywne zakończenie pierwszej części badania I fazy klinicznej agonisty receptora GPR40 - CLP207280, w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 11/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. dotyczącego otrzymania zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40, Spółka informuje, że w dniu 23 lipca 2020 r. zakończone zostało jednokrotne podawanie tego leku w ramach pierwszej części badania I fazy.

 Dotychczasowa obserwacja uczestników badania i uzyskane wyniki wskazują na bardzo dobrą tolerancję CLP207280. Maksymalna tolerowana dawka nie została wyznaczona, co daje Spółce możliwość szerszego, bardziej elastycznego podejścia do dawkowania w ramach wielokrotnego podania.
 CLP207280 jest innowacyjnym lekiem rozwijanym w leczeniu cukrzycy typu II, wykorzystującym mechanizm aktywowania ścieżki GPR40. Związek ma unikatową strukturę, różniącą się od innych rozwijanych związków w tej klasie, wykazujących ryzyko hepatotoksyczności.
Rozwijany przez Celon Pharma S.A. związek CLP207280 nie wykazał oznak hepatotoksyczności, zarówno w badaniach toksykologicznych, jak i w części pierwszej badania I fazy.