Raport bieżący 2/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Data publikacji: 29.01.2020

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd Celon Pharma S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

- jednostkowy raport roczny za 2019 rok: 20 marca 2020 r.

- jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku: 8 maja 2020 r.

- jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2020 roku: 30 września 2020 r.

- jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku: 6 listopada 2020 r.