Raport bieżący 22/2020 – Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu Spółki

Data sporządzenia: 2020-09-09, godz. 14:05

Temat:Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu Spółki

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 września 2020 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu „Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych”, przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 65 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 38,9 mln zł.

Nowe podejście terapeutyczne zaprojektowane przez naukowców z Celon Pharma S.A. łączy rozproszone dotychczas możliwości odpowiedzi na zagrożenie wywołane przez SARS-COV-2. Zakłada ono jednoczesne skracanie czasu infekcji u pacjentów już nią dotkniętych i znaczące ograniczenie rozprzestrzenianie się wirusa u osób zdrowych.

Ostateczna kwota dofinansowania projektu może ulec zmianie.

O zawarciu umowy o dofinansowanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.