Raport bieżący 23/2021 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021 roku

Data sporządzenia: 2021-05-17    

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd Celon Pharma S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I kwartał 2021 r. Raport zostanie opublikowany w dniu 20 maja 2021 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu określony był na dzień 31 maja 2021 r.