Raport bieżący 23/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku  

Data sporządzenia:  2020-09-11, 10:52
Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2020 r. Raport zostanie opublikowany w dniu 25 września 2020 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu określony był na dzień 30 września 2020 r.