Raport bieżący 26/2022 – Zawarcie umowy o wspólnym rozwoju i komercjalizacji leku do inhalacji zawierającego salmeterol i flutykazon na terenie USA

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    
Data publikacji: 29.11.2022, godz. 15:19      

Treść raportu:                  

Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 listopada 2022 roku zawarł ze spółką Zydus Worldwide DMCC („Partner”) umowę o wspólnym rozwoju i komercjalizacji inhalatora proszku suchego zawierającego kombinację substancji salmeterol i flutykazon („Umowa”). Umowa dotyczy wspólnego rozwoju produktu generycznego w stosunku do produktu referencyjnego firmy GlaxoSmithKline plc - Advair oraz przekazania Partnerowi wyłącznych praw do komercjalizacji tego produktu na terytorium USA.

Za realizację poszczególnych etapów związanych z rozwojem, rejestracją oraz komercjalizacją, umowa przewiduje wypłacenie na rzecz Emitenta określonych w niej płatności milestonowych. Ponadto w zakresie dostaw i sprzedaży produktu na rynku USA, umowa przewiduje płatności w formule profit sharing.

Umowa została zawarta na okres 7 lat od daty wprowadzenia produktu na rynek i może być przedłużana na kolejne okresy dwuletnie.

Emitent przypomina, że lek zawierający kombinację flutykazonu i salmeterolu jest wykorzystywany w leczeniu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u dorosłych pacjentów oraz u dzieci w wieku powyżej 4 lat.   

Zydus Worldwide DMCC jest spółką w 100% zależną od globalnej firmy farmaceutycznej Zydus Lifesciences Ltd. Jest to innowacyjna grupa farmaceutyczna rozwijająca, wytwarzająca i komercjalizująca szeroki zakres produktów w zakresie ochrony zdrowia.