Raport bieżący 26/2018 – Zawarcie aneksu do umowy na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kazuniu Nowym

Data sporządzenia: 2018-09-11. godz. 9:47
Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.
Temat: Zawarcie aneksu do umowy na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kazuniu Nowym
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:     

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 5 października 2017 roku w sprawie zawarcia umowy ze SKANSKA S.A. („Wykonawca”) na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kazuniu Nowym („CBR”), Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu 11 września 2018 roku otrzymał obustronnie podpisany aneks tej umowy („Aneks”) dotyczący wykonania robót dodatkowych, obejmujących prace budowlano-wykończeniowe wnętrza budynku CBR.

Za wykonanie robót dodatkowych objętych Aneksem strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 25,9 mln zł netto. Uzgodniono, iż Wykonawca ukończy całość robót dodatkowych objętych Aneksem w terminie do dnia 30 września 2019 roku.