Raport bieżący 26/2019 – Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w terapii chorób metabolicznych.

Tytuł: Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 - CLP207280, w terapii chorób metabolicznych.
Data: 16.12.2019, godz. 16:03.

Zarząd Spółki informuje, że w związku z zakończeniem prac w ramach fazy badań przedklinicznych agonisty receptora GPR40, Spółka w dniu 16 grudnia 2019 roku złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie kolejnego etapu badań tj. fazy klinicznej.

Emitent otrzyma decyzję w ciągu 60 dni, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Badanie I fazy innowacyjnego agonisty receptora GPR40 - CLP207280 to jednoośrodkowe badanie na zdrowych ochotnikach.

Celem tego badania jest określenie bezpieczeństwa oraz tolerancji leku, a także określenie jego właściwości farmakokinetycznych po jednokrotnym oraz wielokrotnym podaniu, interakcji z metforminą i pokarmem.
Spółka zakłada, że w całym badaniu I fazy weźmie udział ok. 70 zdrowych ochotników, a przewidywalny okres jego trwania wyniesie ok. 6 miesięcy.

Część kliniczna rozwoju innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii chorób metabolicznych, w tym cukrzycy typu II, jest prowadzona w ramach projektu GATE, na który Spółka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (POIR), w wysokości 24,7 mln.