Raport bieżący 28/2020 – Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu  rozwoju CPL’116 w leczeniu idiopatycznego zwłóknienia płuc  w wysokości 18,7 mln.

Data: 5.10.2020, godz. 21:30

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2020 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu: Wdrożenie do działalności CELON PHARMA S.A. i rozwój CPL409116, innowacyjnego inhibitora kinaz JAK i ROCK jako doustnego leku w terapii idiopatycznego zwłóknienia płuc, przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – Szybka Ścieżka dla Mazowsza 2020, został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 36,4 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 18,7 mln zł.

Idiopatyczne zwłóknienie płuc (IPF) to postępująca, śmiertelna choroba o ciężkim przebiegu. Wywołuje ona bliznowacenie płuc, zaburzając procesy oddychania i w konsekwencji prowadzi do śmierci, a średnie przeżycie pacjenta wynosi 2-5 lat od diagnozy.

Związek CPL409116, zwany również CPL’116, małocząsteczkowy dualny inhibitor kinaz JAK i ROCK jest innowacyjnym kandydatem na lek w leczeniu IPF. W przebiegu tej choroby postępującym zmianom zwłóknieniowym tkanki płucnej towarzyszy rozwijający się stan zapalny. CPL409116, dualny inhibitor kinaz JAK i ROCK, może jednocześnie blokować rozwój procesów zapalnych i zwłóknieniowych. Wykonane badania na modelach zwierzęcych mimikujących IPF wykazały wyższą efektywność cząsteczki CPL’116 od dopuszczonego do obrotu leku w tym wskazaniu - nintedanibu. W badaniach toksykologicznych, prowadzonych przez Celon Pharma S.A. -  CPL’116 charakteryzował się korzystnym profilem bezpieczeństwa. Spółka rozpoczęła we wrześniu bieżącego roku  rozwój kliniczny CPL’116 w ramach badania I fazy na zdrowych ochotnikach.

Ostatecznym celem tego projektu, jest ewaluacja kandydata na lek, w ramach badań klinicznych fazy II, we wskazaniu idiopatycznego zwłóknienia płuc.

Ostateczna kwota dofinansowania projektu może ulec zmianie.

O zawarciu umowy o dofinansowanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.