Raport bieżący 3/2021 – Uzyskanie patentu w zakresie agonistów receptora GPR40 oraz ich zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II w USA

Temat Uzyskanie patentu w zakresie agonistów receptora GPR40 oraz ich zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II w USA

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne, godz. 16:42

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2021 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującego agonistów receptora GPR40 oraz ich zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II na terenie USA.

Patent został udzielony przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office) i gwarantuje pełną ochronę prawną związków objętych patentem oraz ich zastosowanie w leczeniu ww. chorób na terenie Stanów Zjednoczonych.

Celon Pharma S.A. rozwija GPR40 (CPL’280) leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych i związek ten z sukcesem przeszedł I fazę badań klinicznych.

Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów Spółki w obszarach terapeutycznych objętych ochroną patentową.