Raport bieżący 31/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2020 r. Raport zostanie opublikowany w dniu 30 listopada 2020 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu określony był na dzień 6 listopada 2020 r.