Raport bieżący 3/2019 Uzyskanie patentu w  zakresie inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A) na terenie USA.

Raport bieżący nr 3 / 2019

Data sporządzenia: 2019-01-27, godz. 18:04

Temat:Uzyskanie patentu w  zakresie inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A) na terenie USA.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”)  informuje, iż w dniu 26 stycznia 2019 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującego inhibitory fosfodiesterazy 10A (PDE10A) oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób i zaburzeń neurologicznych i psychotycznych na terenie USA.

Patent został udzielony przez urząd patentowy Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office) i obejmuje pełną ochronę prawną inhibitorów fosfodiesterazy 10A i ich zastosowanie jako leków na terenie Stanów Zjednoczonych.

Rozwój innowacyjnego inhibitora fosfodiesterazy 10A (PDE10A) u pacjentów cierpiących na zaburzenia psychotyczne, w tym schizofrenię, jest realizowany przez Celon Pharma S.A. w ramach projektu NoteSzHD w programie STRATEGMED II (zob. „Raport roczny CELON PHARMA S.A. za rok 2017”, s.55). Projekt znajduje się obecnie w I fazie badań klinicznych, o otrzymaniu zgody na które Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów Spółki w obszarach terapeutycznych objętych ochroną patentową.

Powyższe zdarzenie jest kolejnym potwierdzeniem konsekwentnej realizacji przez Spółkę strategii intensywnej ochrony patentowej leków rozwijanych przez Spółkę w świetle planów ich światowej komercjalizacji.