Raport bieżący 3/2020 – Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów kinazy PI3K na terenie Japonii

Temat:Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów kinazy PI3K na terenie Japonii
Data: 18.02.2020, godz: 17:33.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2020 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu obejmującego inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, chorób zapalnych oraz w terapiach onkologicznych. Patent został udzielony przez Urząd Patentowy Japonii i obejmuje inhibitory PI3K i ich zastosowanie oraz pełną ochroną prawną na terenie Japonii.

Rozwój innowacyjnego inhibitora kinazy PI3K, u pacjentów cierpiących na choroby płuc, takie jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest realizowany przez Spółkę w ramach projektu PIKCel dofinansowywanego z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt znajduje się obecnie w końcowym etapie badań predklinicnych.

Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów Spółki w obszarach terapeutycznych objętych ochroną patentową.

Spółka uzyskała już patent w zakresie inhibitorów PI3K na terenie USA oraz Europy, o czym informowała w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. oraz 25/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.