Raport bieżący 35/2020 – Uzyskanie europejskiego patentu w zakresie inhibitorów kinazy JAK/ROCK

Data: 2.11.2020. godz. 8:52
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, iż powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę europejskiego patentu obejmującego inhibitory kinazy JAK/ROCK oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób autoimmunologicznych, tj. RZS, łuszczyca, toczeń i inne.

 Patent został udzielony przez Europejski Urząd Patentowy i gwarantuje pełną ochronę prawną związków objętych patentem oraz ich zastosowanie w leczeniu ww. chorób.
 Inhibitor kinaz JAK/ROCK (CPL-116) rozwijany jest przez Spółkę we wskazaniach autoimmunologicznych, tj. RZS, łuszczyca, toczeń i inne i znajduje się obecnie w I fazie badań klinicznych.

Związek jest pierwszym w klasie dualnym inhibitorem wprowadzonym do rozwoju klinicznego, który dzięki inhibicji ROCK oferuje, zarówno dodatkowe korzyści związane z kardioprotekcją, a także augmentacją efektu przeciwinflamacyjnego.

Związek może mieć również zastosowanie w leczeniu COVID-19.

Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów Spółki w obszarach terapeutycznych objętych ochroną patentową.