Raport bieżący 38/2020 – Korekta raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2020 roku

Data: 11.11.2020
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w opublikowanym przez Spółkę raporcie okresowym za I półrocze 2020 r. w wyniku omyłki Spółka nie załączyła aktualnego oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 68 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]. Ponadto Spółka koryguje omyłkę w zakresie przedstawienia zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, o której mowa w § 66 ust. 8 pkt 6 w związku z § 68 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

W związku z powyższym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport półroczny.