Raport bieżący 4/2022 – Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację akcji serii C Spółki

Data sporządzenia: 2022-02-16

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację akcji serii C Spółki

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), wydanym w dniu 15 lutego 2022 r., w przedmiocie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 2.000.000 akcji serii C Spółki.

Rejestracja akcji nastąpi na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych, z których zostało wykonane prawo objęcia ww. akcji

Akcje serii C są emitowane w ramach kapitału warunkowego, na podstawie uchwały nr 7/2021 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r. (raport bieżący nr 9/2021).