Raport bieżący 4/2023 – Odwołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 12 kwietnia 2023 r. Pana Jacka Glinki ze stanowiska członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Spółki.

Przyczyny odwołania nie zostały podane przez Radę Nadzorczą.