Raport bieżący 4/2020 – Zarekomendowanie przez NCBiR do dofinansowania projektu Spółki

Data sporządzenia: 2020-03-04, godz. 21:04
Temat: Zarekomendowanie przez NCBiR do dofinansowania projektu Spółki
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 marca 2020 powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu „Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)”, przedstawiony do konkursu 6/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) do dofinansowania.

Całkowity koszt projektu został określony na 55,6 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 36,2 mln zł.

Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum naukowe złożone z firmy Celon Pharma S.A oraz Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.

Celem projektu STEP7 jest rozwój oraz ewaluacja kliniczna do badań II fazy włącznie, pierwszego w klasie (first-in-class) agonisty receptora 5-HT7 jako leku przeciwbólowego w terapii neuropatii, stanowiącej duży problem kliniczny i ogromne obciążenie społeczno-ekonomiczne. Przewiduje się, że ból neuropatyczny będzie dotyczył coraz większej liczby ludzi, gdyż towarzyszy innym, coraz częściej pojawiającym się chorobom, takim jak cukrzyca, półpasiec, infekcja HIV, udar oraz stwardnienie rozsiane.

Projekt uzupełni porfolio innowacyjnych projektów rozwijanych przez Spółkę w obszarze neuropsychiatrii.

Ostateczna kwota dofinansowania projektu może ulec zmianie. O zawarciu umowy o dofinansowanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.