Raport bieżący 43/2021 – Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2021-10-08                                                                                               

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.        

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 października 2021 roku otrzymał od Glatton Sp. z o.o. - osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze tj. Panem Maciejem Wieczorkiem - Prezesem Zarządu Celon Pharma S.A. powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Notyfikacja