Raport bieżący 43/2020 – Wyniki badania klinicznego dotyczące wpływu pokarmu na farmakokinetykę agonisty receptora GPR40 – CLP207280 w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych

Data sporządzenia: 2020-12-02, godz. 15:32
Temat Wyniki badania klinicznego dotyczące wpływu pokarmu na farmakokinetykę agonisty receptora GPR40 - CLP207280 w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych
Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. dotyczącego pozytywnego zakończenia pierwszej części badania I fazy klinicznej agonisty receptora GPR40 - CLP207280, w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych, Zarząd Celon Pharma S.A. ( „Spółka”) informuje, w dniu 2 grudnia 2020 r. do Spółki wpłynęły dodatkowe wyniki określające wpływ pokarmu na farmakokinetykę leku CLP207280, które wykazały brak istotnych interakcji oraz wpływu pokarmu na farmakokinetykę w zarówno w zakresie stężenia maksymalnego (Cmax) oraz całkowitej ekspozycji mierzonej (AuC).

Uzyskane pozytywne wyniki dają możliwość elastycznego dawkowania leku w przyszłych okresach, bez względu na przyjmowane posiłki, przez pacjentów z cukrzycą typu II, co zdaniem Zarządu Spółki, stanowi istotną klinicznie korzyść dla pacjenta leczonego chronicznie na te schorzenia.

Badanie jest prowadzone w ramach projektu GATE, na który Spółka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 24,7 mln.

O dalszych postępach klinicznych dotyczących CLP207280 Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.