Raport bieżący 47/2021 – Rozpoczęcie badania klinicznego II fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK – CPL 409116 – w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

Data sporządzenia: 2021-11-19, godz: 21:29

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A

Temat: Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK - CPL 409116 - w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)


Podstawa prawna: Art. 17 MAR - informacje poufna

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2021 roku złożył do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy tego związku.

Celem badania jest ocena efektywności, farmakokinetyki oraz bezpieczeństwa stosowania CPL409116 w wielu dawkach w skojarzeniu z metotreksatem, w porównaniu do placebo u osób z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów oraz niezadawalającą odpowiedzią terapeutyczną na metotreksat

CPL 409116 - to dualny inhibitor kinaz JAK/ROCK, który jest rozwijany przez Spółkę we wskazaniach autoimmunologicznych, m.in u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów ze współistniejącą śródmiąższową chorobą płuc (RA-ILD). RA-ILD występuje u 7-15% pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Pacjenci cierpiący na tą chorobę mają krótkie, przeciętnie 6-8 lat przeżycia od diagnozy i  dotychczas nie dopuszczono na świecie żadnego leczenia w tym wskazaniu.

Badanie to wieloośrodkowa podwójnie ślepa próba na grupie około 100 pacjentów. Będzie trwało około 10 miesięcy.