Raport bieżący 49/2021 – Zmiana w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.

Data: 30.11.2021 r., godz. 12:55

Podstawa prawna: art 17. MAR - informacje poufne,

Zarząd Celon Pharma S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji z dniem 30 listopada 2021 r. Pani Iwony Giedronowicz ze stanowiska członka Zarządu Spółki. Pani Iwona Giedronowicz sprawowała funkcję członka Zarządu Spółki i Dyrektor Finansowej od 2014 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 30 listopada 2021 r. uchwałę o powołaniu, z dniem 15 grudnia 2021 r. w skład Zarządu Pani Doroty Zwolińskiej, powierzając jej funkcję Członka Zarządu i Dyrektor Finasowej. Pani Dorota Zwolińska jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu i zarządzaniu strukturami finansowymi, w szczególności kontrolingowymi. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość, a także członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Podczas swojej wieloletniej kariery Pani Dorota Zwolińska pracowała w EY (dawniej Ernst&Young), gdzie w latach 2006-2013 uczestniczyła w licznych procesach finansowego due diligence na potrzeby transakcji fuzji i przejęć. W latach 2013-2016 jako Zastępca Dyrektora w PKP CARGO S.A. była odpowiedzialna za budowanie funkcji kontrolingu operacyjnego i finansowego. W latach 2014 – 2016 sprawowała funkcję Członka Rady Nadzorczej PKP Cargotabor sp. z o.o. W latach 2016-2021 była zatrudniona w RADPOL S.A., gdzie jako Dyrektor Finansowy odpowiadała w szczególności za płynność finansową, finansowanie zewnętrzne, zarządzanie kapitałem obrotowym netto oraz budowanie funkcji kontrolingu w spółce.

Wejście do Zarządu Spółki nowego Członka pozwoli zdaniem Rady Nadzorczej na optymalizację procesów kosztowych w Spółce i wpisuje się w szerszą strategię biznesowego rozwoju Spółki.