Raport bieżący 5/2023 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2022 rok. Raport ten zostanie opublikowany w dniu 26 kwietnia 2023 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu określony był na dzień 19 kwietnia 2023 r.

Przyczyną zmiany terminu publikacji raportu rocznego jest konieczność przeprowadzenia dodatkowej analizy w związku z realizacją zaleceń otrzymanych w dniu 13 kwietnia 2023 r. z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.