Raport bieżący 5/2020 Komunikat w zakresie rozwoju i wdrożenia wysokowydajnego testu qRT-PCR do diagnostyki zakażeń SARS-COV-2

Data: 13.03.2020, godz. 12:45
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 13 marca 2020 roku, podjął decyzję o priorytetowym zaadoptowaniu strefy BSL-3 i wdrożeniu wytwarzania testów do diagnostyki qRT-PCR w nowopowstających laboratoriach Spółki w Kazuniu Nowym, tzw. Centrum Badawczo Rozwojowym.

Decyzja ta podjęta została na podstawie pozytywnej oceny dotychczas przeprowadzonych testów i prób technologii qRT-PCR w Spółce, zgromadzonych zasobów i doświadczenia zespołów w zakresie diagnostyki molekularnej, a także oceny potencjału biznesowego w świetle dostępnych i antycypowanych danych epidemiologicznych.

Opracowywane testy oparte są na przygotowaniu materiału wg. ultraszybkiej metody one-step qRT-PCR, która właśnie jest wdrażana w Niemczech i USA. Dzięki temu oczekuje się, że będą wysoce wydajne, ograniczając czas uzyskania wyniku od momentu pobrania materiału biologicznego z górnych dróg oddechowych  do 12 - 24 h.

Zarząd Spółki oczekuje pełnej gotowości w zakresie masowego wytwarzania i sprzedaży testów przed sezonem jesiennym, a także gotowości do wykonywania badań w tym okresie.