Raport bieżący 5/2021   – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku                             

Data sporządzenia: 2021-01-28                                                                               

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku         

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Celon Pharma S.A.  podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

- jednostkowy raport roczny za 2020 rok: 31 marca 2021 r.

- jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku: 31 maja 2021 r.

- jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 roku: 30 września 2021 r.

- jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku: 29 listopada 2021 r.