Raport bieżący 6/2021- Zakończenie prowadzenia fazy IA badania klinicznego nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK – CPL 409116

Data: 9 luty 2021, godz: 8:56
Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 39/2020, z dnia 12 listopada 2020 r.,  dotyczącego otrzymania zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK – CPL 409116 – w leczeniu chorób autoimmunologicznych Spółka informuje, że w dniu 9 lutego 2021 r. otrzymała informację, o zakończeniu prowadzenia fazy IA badania klinicznego związku CPL’116,  dualnego inhibitora kinaz JAK/ROCK, podawanego jednokrotnie, we wzrastających dawkach zdrowym ochotnikom.

Badanie miało na celu ocenę profilu bezpieczeństwa oraz parametrów farmakokinetycznych (PK). W badaniu nie zaobserwowano  działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem produktu badanego.

CPL’116, rozwijany przez Spółkę, jest pierwszym na świecie dualnym inhibitorem kinaz JAK i ROCK i będzie miał zastosowanie w leczeniu wybranych chorób autoimmunologicznych,  u których korzystne jest jednoczesne zahamowanie procesu zapalnego i fibrogenezy.

Spółka planuje w najbliższych tygodniach  rozpoczęcie badania IB, w którym związek będzie podawany wielokrotnie, we wzrastających dawkach, a ocena oprócz bezpieczeństwa i parametrów farmakokinetycznych obejmie również kluczowe parametry farmakodynamiczne.