Raport bieżący 8/2023 – Powiadomienie o transakcji dotyczącej warrantów subskrypcyjnych Celon Pharma S.A.

28.04.2023, godz 14:40
Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28  kwietnia 2023 r. otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Pani Doroty Zwolińskiej, o objęciu przez nią, w ramach Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu, imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii C Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A miał miejsce w dniu 25 kwietnia 2023 r.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.