Raport bieżący 8/2021 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Celon Pharma S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje, że w dniu 11.02.2021 została przekazana do Spółki przez Pana Michała Kowalczewskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki, informacja o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej, z chwilą otwarcia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 lutego 2021 roku.