Raport bieżący 9/2022 – Złożenie wniosku do Food and Drug Administration (FDA) dotyczącego rozpoczęcia badania klinicznego Falkieri (esketaminy Celon DPI)

Raport bieżący nr 9/2022
Data sporządzenia: 2022-04-20, godz. 19:30
Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 kwietnia 2022 r., został złożony wniosek do Food and Drug Administration (FDA) dotyczący rozpoczęcia badania klinicznego Falkieri (esketamina Celon DPI), w leczeniu depresji dwubiegunowej lekoopornej, w tzw. procedurze Investigational New Drug (IND) Application. Złożenie wniosku jest formalnym etapem zmierzającym do rozpoczęcia procesu rozwoju klinicznego Falkieri (esketaminy Celon DPI) na terenie USA.

Wraz z wnioskiem złożona została dokumentacja dotycząca dotychczasowego rozwoju jakościowego, przedklinicznego i klinicznego. Procedura IND może potrwać do kilkunastu tygodniu, od momentu jego złożenia.

W kontekście wielkości rynku amerykańskiego, Zarząd Spółki uznaje ten fakt za kluczowy z punktu widzenia rozwoju, a także światowej komercjalizacji projektu Falkieri.