Raport bieżący 9/2019 – Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.        

Raport bieżący nr 9/2019
Data sporządzenia: 2019-03-25, godzina: 9:34

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat: Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 marca 2019 roku otrzymał od Pana Artura Wieczorka – Członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Notyfikacja