Raport bieżący 9/2021 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 16 lutego 2021 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2021 roku wraz z załącznikami.

Wobec wykorzystania systemu elektronicznego liczenia głosów nie podjęto uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

 

Uchwaly_NWZ_Celon_Pharma_SA_16-02-2021

Zalacznik_do_uchwaly_nr_4_NWZ_Celon_Pharma_SA_16-02-2021_Opinia_Zarzadu

Zalacznik_do_uchwaly_nr_6_i_7_NWZ_Celon_Pharma_SA_16-02-2021_Uzasadnienie

Zalacznik_do_uchwaly_nr_8_NWZ_Celon_Pharma_SA_16-02-2021_Polityka_wynagrodzen