Raport bieżący nr 1/2016 Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Data sporządzenia:  2016-10-12, 9:45
Skrócona nazwa emitenta
Celon Pharma S.A.

Temat
Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) informuje, iż w dniu 12 października 2016 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do systemu ESPI w typie "EMITENT" - dla spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Tym samym Spółka z dniem dzisiejszym rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.