Raport bieżący nr 10 / 2016 Zarekomendowanie projektu badawczo-rozwojowego „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym” do dofinasowania

Data sporządzenia: 2016-11-10, 15:16

Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.

Temat:  Zarekomendowanie projektu badawczo-rozwojowego „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym” do  dofinasowania

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu 10 listopada 2016 roku na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) pojawiła się oficjalna informacja o zarekomendowaniu innowacyjnego projektu badawczo-rozwojowego pt.: „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym” o numerze POIR.01.01.01-00-0382/16 do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Celem projektu jest ewaluacja przedkliniczna i rozwój kliniczny (I i IIa faza badań z udziałem pacjentów) innowacyjnego, opracowanego przez spółkę kandydata na lek w terapii chorób o podłożu immunologicznym, które uznawane są za jedną z najważniejszych niezaspokojonych potrzeb medycznych.

Wartość projektu wynosi 32,8 mln zł, z czego kwota dofinansowania wynosi  21,7 mln zł. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 216-2019.