Raport bieżący nr 10 – Powołanie osoby nadzorującej

Data sporządzenia: 2018-04-09, 19:53
Temat: Powołanie osoby nadzorującej
Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.

Pan Krzysztof Kaczmarczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz byłym słuchaczem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe. W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. Obecnie zawodowo od 2015 roku jest niezależnym członkiem Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz Doradcą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Ponad 10-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych, w tym, w spółkach notowanych na GPW – Action, Arteria, Alta, Braster, BSC Drukarnia Opakowań, Giełda Papierów Wartościowych, LC Corp, KGHM, Work Service, TIM, Best, Integer, SARE, Magellan, Robyg, InPost, Polimex-Mostostal, Duon, Polish Energy Partners, Graal, Wirtualna Polska, 4fun Media. Pan Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Celon Pharma S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Celon Pharma S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Celon Pharma S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołanie członka Rady Nadzorczej stanowiło podstawowy punkt porządku obrad NWZ. Informacje dotyczące NWZ określone w §38 ust. 1 pkt. 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym.