Raport bieżący nr 11 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-04-10, 13:14.

Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwały - załącznik