Raport bieżący nr 12 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-04-16 , 20:29.
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej […], Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2018 r. byli:

- Glatton sp. z o.o., która legitymowała się posiadaniem 30.003.531 szt. akcji Spółki, dających 45.003.531 głosów, stanowiących 75,01% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 88,61% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;

- Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, który legitymował się posiadaniem 4.238.713 szt. akcji Spółki, dających 4.238.713 głosów, stanowiących 7,06% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 8,35% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.