Raport bieżący nr 12/2017 Uchwała ZWZ Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Data sporządzenia: 2017-05-25, 15:29

Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.

Temat
Uchwała ZWZ Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 25 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok.

Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło, iż zysk netto Spółki za 2016 rok w kwocie 37 807 740,02 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

a) w kwocie 30 157 419,72 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b) w kwocie 7 650 000,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,17 zł na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 1 czerwca 2017 r., a termin wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2017 r.