Raport bieżący nr 12/2020 K  – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. dotyczącego zmiany w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.        

Data sporządzenia: 2020-04-30, godz. 15:56
Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. ( „Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., poniżej przekazuje oświadczenie Pana Jacka Glinki, powołanego w dniu 29 kwietnia 2020 r. przez Radę Nadzorczą Spółki w skład Zarządu Spółki z dniem 1 czerwca 2020 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Glinka z dniem powołania nie będzie prowadził konkurencyjnej działalności wobec Spółki, nie będzie wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej, oraz nie będzie uczestniczył w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacek Glinka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.