Raport bieżący nr 13/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 25 maja 2017 r.

Data sporządzenia:2017-05-25, 17:46

Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.

Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 25 maja 2017 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka", „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 25 maja 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Jednocześnie Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

[Uchwały ZWZ Celon Pharma 25.05.2017 r.]