Raport bieżący nr 14/2016 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-12-08, 14:40

Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.

Temat:
Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7  grudnia 2016 roku otrzymał od osoby uznanej za osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienia o transakcji dotyczącej akcji Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przesyła w załączeniu.

Załącznik do raportu