Raport bieżący nr 15/2016 Powiadomienia o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-12-16, 15:00

Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.

Temat:
Powiadomienia o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce oraz od osoby blisko z nią związanej powiadomienia o transakcjach dotyczących akcji Spółki.

Treść powiadomień Spółka przesyła w załączeniu.

Załącznik 1
Załącznik 2