Raport bieżący nr 15/2017 Rejestracja leku Salmex na rynku w Kazachstanie

Data sporządzenia: 2017-05-31; 15:41

Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.

Temat
Rejestracja leku Salmex na rynku w Kazachstanie

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 31 maja 2017 r. Spółka otrzymała informację o rejestracji leku Salmex na rynku w Kazachstanie pod handlową nazwą Salmerix. Rejestracja nastąpiła za pośrednictwem partnera biznesowego na mocy zawartego porozumienia handlowego.

Rejestracja leku otwiera drogę do komercjalizacji leku na nowym, europejsko-azjatyckim rynku zamieszkałym przez blisko 16 mln ludzi. Obecnie wspólnie z partnerem biznesowym Spółka weryfikuje faktyczną wielkość potencjalnego rynku zbytu i możliwości komercjalizacyjne dla produktu. Pomimo, iż Kazachstan nie należy do grona kluczowych rynków na których Spółka planuje wprowadzenie swojego kluczowego leku oddechowego, fakt rejestracji jest istotny z uwagi na konsekwencję wdrażania wcześniej przyjętej strategii eksportu.

Lek Salmex to lek oddechowy zawierający kombinację substancji aktywnych salmeterol i flutikazon umieszczonych w inhalatorze proszkowym. Pierwsza z nich (salmeterol) działa rozszerzająco na oskrzela i płuca, druga natomiast (flutikazon) wykazuje silne działanie przeciwzapalne. Dwa podstawowe wskazania terapeutyczne leku Salmex to astma oskrzelowa oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc („POChP”).