Raport bieżący nr 15/2017 Rejestracja leku Salmex na rynku w Kazachstanie

Data sporządzenia: 2017-05-31; 15:41

Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.

Temat
Rejestracja leku Salmex na rynku w Kazachstanie

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 31 maja 2017 r. Spółka otrzymała informację o rejestracji leku Salmex na rynku w Kazachstanie pod handlową nazwą Salmerix. Rejestracja nastąpiła za pośrednictwem partnera biznesowego na mocy zawartego porozumienia handlowego.

Rejestracja leku otwiera drogę do komercjalizacji leku na nowym, europejsko-azjatyckim rynku zamieszkałym przez blisko 16 mln ludzi. Obecnie wspólnie z partnerem biznesowym Spółka weryfikuje faktyczną wielkość potencjalnego rynku zbytu i możliwości komercjalizacyjne dla produktu. Pomimo, iż Kazachstan nie należy do grona kluczowych rynków na których Spółka planuje wprowadzenie swojego kluczowego leku oddechowego, fakt rejestracji jest istotny z uwagi na konsekwencję wdrażania wcześniej przyjętej strategii eksportu.

Lek Salmex to lek oddechowy zawierający kombinację substancji aktywnych salmeterol i flutikazon umieszczonych w inhalatorze proszkowym. Pierwsza z nich (salmeterol) działa rozszerzająco na oskrzela i płuca, druga natomiast (flutikazon) wykazuje silne działanie przeciwzapalne. Dwa podstawowe wskazania terapeutyczne leku Salmex to astma oskrzelowa oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc („POChP”).

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+