Raport bieżący nr 15/2018 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 23 maja 2018 roku

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku roku zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. ("Spółka") zwołane na dzień 23 maja 2018 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017, którego rozpatrzenie ma być przedmiotem punktu 6 i 7 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Sprawozdanie RN